Αρχική σελίδα » Η Κλινική » Εξειδίκευση - Δραστηριότητες

Εξειδίκευση - Δραστηριότητες

H A’ Παθολογική Κλινική εκτός του γενικού αντικειμένου της, που είναι η εσωτερική παθολογία, έχει εστιάσει ιδιαίτερα το ερευνητικό και νοσηλευτικό ενδιαφέρον της στα κακοήθη αιματολογικά νοσήματα, τα ρευματολογικά νοσήματα, τις αιμολυτικές αναιμίες, την κληρονομική αιμοχρωμάτωση, τη λιπώδη διήθηση του ήπατος, τις ιογενείς ηπατίτιδες, το σύνδρομο Gilbert και τον Μεσογειακό πυρετό.

Οι δραστηριότητες της Κλινικής μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:

Κλινικό έργο
Το κλινικό έργο επιτελείται στην Κλινική και τα εξωτερικά ιατρεία που αναφέρονται εν συνεχεία. Η Κλινική διαθέτει 38 κλίνες μοιρασμένες σε 10 θαλάμους και την μονάδα αυτόλογης μεταμόσχευσης μυελού των οστών με 6 κλίνες.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στην Κλινική κατ’ έτος ανέρχεται στους 1500 περίπου.

Εκπαιδευτικό έργο
Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής διακρίνεται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό. Η κλινική εκπαιδεύει φοιτητές Ιατρικής Ζ’, Η’ εξαμήνου καθώς και τελειόφοιτους της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στο μεταπτυχιακό επίπεδο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαρτίζεται εκτός της κλινικής άσκησης και από διαλέξεις στελεχών της κλινικής, παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών και βιβλιογραφική ενημέρωση από τα μέλη ΔΕΠ της Κλινικής, καθώς και διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών. Στόχος του μεταπτυχιακού της προγράμματος είναι αφ’ενός μεν η εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών (25 θέσεις ειδικευομένων) αφ’ετέρου δε η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του επιστημονικού της δυναμικού.

Ερευνητικό έργο
Το ερευνητικό έργο της Κλινικής διεκπεραιώνεται κυρίως στο Εργαστήριο της Α’ Παθολογικής Κλινικής το οποίο στεγάζεται στα κτήρια της Ιατρικής Σχολής στο Γουδή. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη πολλά ερευνητικά πρωτόκολλα μεταξύ των οποίων σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ της Κλινικής, στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο εργαστήριο της Κλινικής. Παράλληλα το Ερευνητικό Εργαστήριο πραγματοποιεί πλήθος εξειδικευμένων εξετάσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τεχνικές για την ταυτοποίηση λευχαιμιών, κακοήθων λεμφωμάτων ογκογονιδίων, κληρονομικής αιμοχρωμάτωσης, μεσογειακού πυρετού, συνδρόμου Gilbert και άλλες.