Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εξετάσεις του 6ου έτους (πτυχίο) θα γίνουν Τετάρτη 3/10 στις 10: 00 προφορικά. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στην Γραμματεία της Α’ΠΚ

μέχρι την Τρίτη 2/10.

 

 

Εκ της Γραμματείας

Ανακοινώσεις